สินค้าของเรา

สั่งซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าเพื่อนำไปบริโภค ชงดื่มในครัวเรือน

พาร์ทเนอร์

ขอใบเสนอราคา สั่งสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย ทำสินค้า OEM
หรือสมัครขอเป็นตัวแทนจำหน่าย

การรับประกัน และการเคลมสินค้า อาจมาจาก 2-3 สาเหตุหลัก แต่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ
          1. จากคุณภาพของตัวสินค้าและการผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการผลิต ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
          2. ความเสียหายจากการขนส่ง (เอกชน) และการส่งผิด
          3. เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกวิธี ฯลฯ (เรามีแนวทางการตรวจสอบ)

แนวทางการแก้ไข
          ในกรณีที่สินค้าชำรุด เสียหาย  ส่งผิด รบกวนทางลูกค้าบันทึกภาพสินค้า และเลข Lot การผลิตบนซองของผลิตภัณฑ์ แจ้งมาทางฝ่ายขายของบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบและเคลมสินค้าต่อไป