สั่งซื้อ (Require Order)


ชาแดงโยคุ (Black Tea)

ชาเขียวโยคุ (Green Tea)

ชาแดงเชอรี่

ชาแดงหยวนที

ชาอื่น ๆ

ชาแดง 600 กรัม

ชาเขียว 600 กรัม